สาเหตุของสงครามโลกครั้งที่ 1

การขยายตัวของลัทธิชาตินิยม การขยายลัทธิจักรวรรดินิยม การพัฒนาระบบพันธมิตรของประเทศยุโรปและการเติบโตของลัทธิทหารนิยม เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 1
faithการขยายตัวของลัทธิชาตินิยม
แนวคิดชาตินิยม หรือลัทธิชาตินิยม (Nationalism) หมายถึง ลัทธิหรือความเชื่อของกลุ่มคนที่ถือเอาเชื้อชาติของตนเป็นใหญ่ มีความรู้สึกหรือความคิดรักชาติของตนอย่างมาก ลัทธิชาตินิยมที่เกิดขึ้นนั้นมีมาตั้งแต่ในคราวคริสต์ศตวรรษที่ 19 ส่งผลกระทบการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และการปกครองของยุโรปดังนีี้
community1. ลัทธิชาตินิยมนำไปสู่การรวมชาติ เกิดความต้องการดินแดนที่มีประชากร เชื้อชาติ ภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมเดียวกันให้เป็นประเทศ ทำให้เกิดรัฐหรือประเทศใหม่ๆ ในต้นศตวรรษที่ 20 โดยเฉพาะในแหลมบอลข่านที่ต้องการปกครองตนเองและเป็นอิสระจากอำนาจจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี และจักรวรรดิออตโตมัน เช่น อิตาลี เดนมาร์ก ประเทศที่ส่งเสริมกลุ่มชาตินิยมในแหลมบอลข่าน คือ เซอร์เบีย (Serbia)
1372838062auditddcorg12. ลัทธิชาตินิยมนำไปสู่การขยายอำนาจและความขัดแย้งระหว่างประเทศ ทำให้ประเทศต่างๆ ต้องการสร้างความเข้มแข็งและยิ่งใหญ่ให้แก่ชาติตนเอง ทั้งทางด้่านเศรษฐกิจ การเมือง และการทหาร ซึ่งนำไปสู่ปัญหาความขัดแย้ง การทำสงครามขยายดินแดนและแย่งชิงแหล่งทรัพยากร
การขยายตัวของลัทธิจักรวรรดินิยม ลัทธิจักรวรรดินิยม (Imperialism) เกิดขึ้นในตอนปลายคริสต์สตวรรษที่ 19 เป็นแนวความคิดของชาติมหาอำนาจในยุโรปที่ต้องการขยายอำนาจและอทธิพลของตนเข้าครอบครองดินแดนที่ล้าหลังและด้อยความเจริญในทวีปต่างๆ เพื่อแสวงผลประโยชน์ทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจ เช่น เป็นแหล่งวัตถุดิบ และตลาดระบายสินค้า เป็นต้น
การแข่งขันขยายลัทธิจักรวรรดินิยมของมหาอำนาจยุโรปในปลายคริสต์สตวรรษที่ 19 ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศเหล่านั้นจนทำให้มีการแบ่งขั้วอำนาจที่ปรากฏในระบบพันธมิตรของยุโรป
ระบบพันธมิตรของยุโรป ในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ปรัสเซีย (Prussia) ได้พัฒนาเป็นจักรวรรดิเยอรมนีและผนึกกำลังกับชาติพันธมิตรเพื่อโดดเดี่ยวฝรั่งเศสซึ่งเป็นศตรูและคู่แข่งสำคัญในการขยายลัทธิจักรวรรดินิยม ต่อมาได้เกิดระบบพันธมิตรของยุโรป คือกลุ่มไตรพันธมิตร (Triple Alliance) หรือกลุ่มสัมพันธมิตร ประกอบด้วย อังกฤษ ฝรั่งเศสและรัสเซีย การแบ่งขั้วอำนาจในยุโรปทำให้แต่ละประเทศกล้าเผชิญหน้ากันเพราะต่างก็มีพันธมิตรหนุนหลังAlliances_map
การเติบโตของลัทธิทหารนิยม ผู้นำประเทศในยุโรปต่างเชื่อว่าการสร้างจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่จะต้องใช้กำลังทหารสนับสนุนและทำสงครามขยายอำนาจ เช่น ปรัสเซียใช้วิธีการทำสงครามเพื่อขยายดินแดนฝรั่งเศส และเดนมาร์ก ส่วนอิตาลีก็ใช้กำลังสงครามรุกรานอบิสซิเนีย ดังนั้นรัฐบาลต่างๆ จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนากองทัพและอาวุธยุทโธปกรณ์ อนึ่ง ความเข้มแข็งทางการทหารและการสนับสนุนจากกองทัพได้ทำให้ประเทศเหล่านั้นยินดีเข้าสู่สงคราม

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s