องค์กรสันนิบาตชาติ

Posted on

011
องค์การสันนิบาตชาติจัดตั้งขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ตามแนวคิดของประธานาธิบดี วูดโรว์ วิลสัน (Woodrow Wilson) แห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งเสนอให้มีการจัดตั้งองค์การระหว่างประเทศเพื่อรักษาสันติภาพ ในการประชุมสันติภาพหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ที่พระราชวังแวร์ซายส์ (Versailles) ประเทศฝรั่งเศส ค.ศ. 1919 วัตถุประสงค์ขององค์การสันนิบาตชาติที่สำคัญ คือ การรักษาสันติภาพโดยวิธีป้องกันไม่ให้เกิดสงคราม

อย่างไรก็ตามองค์การสันนิบาตชาติไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เนื่องจากสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นแกนหลักในการก่อตั้งองค์การไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก ประกอบกับองค์การสันนิบาตชาติไม่มีอำนาจบีบบังคับสมาชิกในกรณีที่สมาชิกไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับขององค์การ เช่น กรณีอิตาลีบุกอบิสซิเนีย หรือญี่ปุ่นรุกรานแมนจูเรีย องค์การสันนิบาตชาติก็ไม่สามารถดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวไว้ ทำให้องค์การสันนิบาตชาติประสบความล้มเหลวในการธำรงสันติภาพ

– มีข้อกำหนดให้สมาชิกสันนิบาตชาติทุกประเทศต่อต้านการรุกรานจากภายนอก

– กำหนดบทลงโทษผู้รุกรานว่า“ประเทศสมาชิกสันนิบาตชาติจะร่วมมือกันใช้วิธีการลงโทษทางเศรษฐกิจการเงินและการทหารในการต่อต้านผู้รุกราน”องค์การสันนิบาตชาติยุบบทบาทลงเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s