เกี่ยวกับเพจและประวัติผู้จัดทำ

เพจนี้สร้างขึ้นมา เพื่อให้ผู้สนใจสามารถ ศึกษาความร่วมมือและความขัดแย้งในที่เกิดในราวศตวรรษที่ 20 ซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดมีผลมากมาย กับมวลมนุษยชาติ
ทั้งในด้านการเมืองการปกครองของแต่ละประเทศในภูมิภาคต่าง โดยเฉพาะในโซนทวีปยุโรป ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ร่วมไปถึงการร่วมมือเพื่อการแก้ไขความขัดแย้งในภูมิภาค หรือแม้กระทั่งการรวมกลุ่มในระดับต่างๆ ซึ่งเหตุการณ์ในช่วงศตวรรษนี้เป็นสงครามโลกถึง 2 ครั้ง และยังลุกลามเป็นสงครามเย็นที่ขยายวงกว้างมาถึงเอเชีย และในที่สุดเหตุการณ์ก็ผ่อนคลายลงด้วยความร่วมมือของระหว่างชาติมหาอำนาจได้ยุติปัญหา ด้วยข้อตกลงและองค์กรที่เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาที่เิกิดขึ้น
ประวัติผู้จัดทำ
บล็อกนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา สารสนเทศและนวัตกรรมทางสังคมศึกษา (INFORMATION AND INNOVATION IN SOCIAL STUDIES)
โดย
DSCF6935นางสาวปนัดดา ดามี รหัสนักศึกษา 06530076
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชั้นปีที่ 4

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s